VMware oznamuje dostupnost podnikové blockchainové platformy

VMware Blockchain

Společnost VMware oznámila komerční vydání řešení VMware Blockchain, které poskytuje důvěryhodné digitální základy, na nichž lze stavět podnikové sítě a zavádět kriticky důležité decentralizované aplikace. Zákazníci tak mohou získat rozšiřitelnou a škálovatelnou platformu podnikové třídy, která umožní propojení dat z různých zdrojů a jejich volný, chráněný a okamžitý tok.

Podniky ke svému fungování využívají data a procesy, kde sdílené zdroje pravdy mohou přinášet dosud nerealizovaný užitek, byť toho může být složité dosáhnout. Data se mnohdy v rámci podniku nachází v oddělených systémech, přičemž jejich sdílení a slučování je neefektivní a nákladné. K zajištění integrity, ochrany soukromí a patřičné odolnosti globálního ekosystému s mnoha účastníky je nezbytná důvěryhodná síť.

„Zaměřili jsme se na vybudování blockchainové platformy podnikové třídy, která splňuje nejpřísnější požadavky aplikací ve finančním sektoru a dalších kriticky důležitých distribuovaných pracovních zátěží, které vyžadují spolehlivé a vysoce výkonné blockchainové služby,“ říká Brendon Howe, viceprezident a generální ředitel pro blockchain ve společnosti VMware. „VMware Blockchain zákazníkům poskytuje podnikové funkce, které dnes potřebují v provozu, ale také flexibilitu přizpůsobit se budoucím potřebám v oblasti blockchainu, kde dochází k rychlému vývoji.“

Platforma VMware Blockchain byla představena ve verzi beta na konferenci VMworld 2018 v Evropě. Společnost VMware v ní uplatňuje své osvědčené špičkové technologie, které zajišťují vlastnosti jako rozšiřitelnost, bezpečnost a ochranu soukromí, vysoký výkon a škálovatelnost. Firmy hledají řešení použitelná v partnerském ekosystému, která poskytují sdílený zdroj pravdy, vytváří důvěru, zachovávají soukromí a výrazně tím zefektivňují toky informací mezi vícerými stranami. VMware chápe důležitost fáze zavedení, zprovoznění i provozu blockchainových řešení pro jejich přijetí v podnikovém prostředí. Poskytuje proto ucelený soubor schopností, včetně snadné implementace, monitoringu, správy, možnosti modernizace a špičkové podpory.

Vzhledem k tomu, že blockchain slouží k transakcím mezi vícerými subjekty, je klíčovým faktorem efektivního fungování a škálování blockchainové platformy volba mechanismu dosažení shody. VMware Blockchain využívá systém škálovatelné byzantské odolnosti proti chybám (SBFT) vyvinutý interně výzkumným oddělením společnosti VMware, který řeší problém rozsahu a výkonu u blockchainových řešení v podnikovém prostředí a zároveň zajišťuje odolnost proti chybám a obranu proti útokům. SBFT zajišťuje decentralizovanou důvěru a podporuje průběžnou správu v sítích s vícero účastníky.

Jako platforma podnikové třídy pro vícestranné procesy nabízí VMware Blockchain unikátní výhodu v podobě vrstvené architektury, která odděluje knihu záznamů od jazyka chytrých smluv. VMware Blockchain podporuje DAML, open-source jazyk chytrých smluv, který vytvořil technologický partner VMware Blockchain, společnost Digital Asset. Architektura platformy VMware Blockchain obsahuje systém pro provádění virtuálních chytrých smluv, který je navržený tak, aby bylo možné platformu rozšiřovat o podporu dalších jazyků chytrých smluv.
V oblasti finančních služeb, výrobních a obchodních odběratelsko-dodavatelských řetězců a zdravotnictví probíhá vlna budování nové infrastruktury pro klíčové aplikace, přičemž blockchainové technologie pomáhají řešit problémy způsobené vzájemnou izolovaností systémů. Poskytovatelům finančních služeb mohou blockchainové technologie pomoci radikálně zefektivnit a zjednodušit provoz. Bankám, zprostředkovatelům, zpracovatelům plateb a dalším finančním institucím umožňují podstatně zkrátit dobu zpracování, odstranit ruční úkony a duplicitní informace a vytvářet nové zdroje výnosů s pomocí funkcí jako simultánní zúčtování a vypořádání. VMware Blockchain u zákazníků ze sektoru finančních služeb podporují partneři jako Accenture a Digital Asset.

„Naše společné inovace s VMware v oblasti blockchainu nabízí nový způsob podnikání, z něhož může mít prospěch řada různých odvětví,“ říká Yuval Rooz, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Digital Asset. „VMware Blockchain integrovaný s chytrými smlouvami DAML od společnosti Digital Asset zajišťuje ochranu soukromí mezi účastníky téhož procesu. Nyní mohou se zaručenou ochranou důvěrnosti spolupracovat na distribuované knize záznamů i konkurenční subjekty.“

Společnosti VMware a Digital Asset také navázaly partnerství s vysoce inovativními zákazníky, jako je Broadridge Financial Solutions nebo Australská burza cenný papírů (ASX), kteří vyžadují odolné technologie podnikové třídy.

Broadridge Financial Solutions, známá globální finančně technologická společnost, která zpracovává transakce v hodnotě bilionů dolarů ročně pro tisíce subjektů, si uvědomovala potřebu blockchainové platformy podnikové třídy, na které by fungovalo její řešení pro dohody o zpětném odkupu s využitím technologie distribuované knihy záznamů (DLT Repo). „Broadridge se zaměřuje na vývoj řešení založených na principu blockchainu, jejichž smyslem je transformovat infrastrukturu kapitálových trhů a pomáhat klientům dosáhnout provozní efektivity a využívat nové příležitosti,“ říká Horacio Barakat, ředitel pro DLT Repo ve společnosti Broadridge Financial Solutions. „VMware Blockchain nám umožňuje modelovat a uplatňovat vícestranné smlouvy na platformě škálovatelné byzantské odolnosti proti chybám. Tím vzniká jediný, sdílený a důvěryhodný zdroj pravdy, který umožňuje automatizaci a digitalizaci repo operací a snižuje náročnost odsouhlasování.“

Jako jedna z deseti největších burz cenných papírů na světě realizuje ASX měsíčně miliony obchodů pro stovky tisíc investorů využívajících její infrastrukturu. Burza ASX potřebovala nové řešení, které zvládne rostoucí objemy transakcí a umožní bezpečné sdílení dat při zachování soukromí zákazníků. „Platforma VMware Blockchain a společnost Digital Asset se svými zkušenostmi v oblasti chytrých smluv a technologie distribuované knihy záznamů je pro nás ideálním partnerstvím, které nám pomůže transformovat a modernizovat infrastrukturu australského finančního trhu,“ říká Dan Chesterman, IT ředitel burzy ASX. „Technologie DLT může pomoci poskytovatelům finančních služeb transformovat data, chránit soukromí a důvěrnost a eliminovat manuální procesy, které se v tomto oboru vyskytují.“

„Díky využití skutečného potenciálu dat v našem digitálním světě transformují vícestranné systémy podporované blockchainovými technologiemi celá odvětví a mění způsob spolupráce mezi subjekty. Přetváří například finanční služby naprostou změnou způsobu realizace transakcí, od plateb po zúčtování po provedení obchodu,“ říká David Treat, ředitel pro blockchain a vícestranné systémy ve společnosti Accenture. „S využitím špičkových technologií od společností VMware a Digital Asset a našich rozsáhlých znalostí různých odvětví poskytuje tyto schopnosti klientům. Ti díky nim mohou zavádět nové produkty a služby a zároveň vyvíjet, zavádět a řídit komplexní mnohostranné procesy a zefektivňovat tak svůj provoz.“

Související příspěvky

Leave a Comment