Vláda schválila zákon o digitálních financích

Vláda schválila zákon o digitálních financích

Vláda schválila návrh zákona o digitálních financích, který předložilo Ministerstvo financí. Cílem zákona je implementace předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí, konkrétně nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act) o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a nařízení MiCA (Markets in Crypto Assets) o trzích kryptoaktiv.

Návrh zákona obsahuje především úpravu kategorizace přestupků a také pravomocí České národní banky, která bude licencovat poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, dohlížet na dodržování stanovených povinností a řešit jejich případná porušení. Některá další ustanovení reagují na nařízení MiCA a jejich cílem je hladká aplikace nařízení v České republice, například zvláštní režim rezervy aktiv vydavatelů tokenů vázaných na aktiva či elektronických peněžních tokenů.

„Návrh zákona umožní nastavit ochranu spotřebitelů i v této oblasti a současně zvýší stabilitu finančního prostředí a zajistí férové zázemí pro poskytovatele kryptoaktiv.“

„Lidé do kryptoaktiv často investují nemalé peníze a přitom pro tyto produkty dosud nebyla žádná speciální legislativa. Návrh zákona umožní nastavit ochranu spotřebitelů i v této oblasti a současně zvýší stabilitu finančního prostředí a zajistí férové zázemí pro poskytovatele kryptoaktiv,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Nařízení MiCA představuje první komplexní předpis upravující nabízení kryptoaktiv veřejnosti a poskytování souvisejících služeb. Nařízení nastavuje pevná a spolehlivá pravidla na ochranu spotřebitele. Kryptoaktiva rozděluje do tří skupin podle jejich krytí a míry regulace. Ta se týká jak vydavatelů kryptoaktiv, tak obchodníků. Díky zákonu o digitálních financích budou poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy nově licencovaným subjektem dohlíženým Českou národní bankou.

Nařízení DORA nově sjednocuje pravidla digitální provozní odolnosti finančního sektoru, která jsou aktuálně roztříštěna v různých evropských sektorových předpisech, a to směrnicích i nařízeních.

Účinnost zákona je navrhována na 30. června 2024, 30. prosince 2024 a 17. ledna 2025 v návaznosti na účinnost příslušných evropských nařízení. Vládní návrh zákona bude nyní předložen Poslanecké sněmovně k projednání.

TZ/MFCR

Související příspěvky

Leave a Comment