Visa překročila miliardu vydaných tokenů

Visa Digital Solutions

Společnost Visa oznámila, že prostřednictvím Visa Token Service vydala k dnešnímu dni celkem jednu miliardu tokenů. Jde o významný milník v zabezpečení plateb a inovacích do oblasti eCommerce. Visa Token Service nahrazuje 16místné číslo karty Visa bezpečnostním tokenem, který chrání karetní údaje před podvodníky. S rychlým nástupem tokenů souvisí masivní přechod celého světa do digitálu, který zásadně ovlivnil to, jak žijeme, pracujeme a nakupujeme. 90 procent zákazníků se dokonce kvůli koronavirovému onemocnění zdráhá nakupovat v obchodech a 45 procent už vnímá nakupování online jako samozřejmost. Očekává se, že v roce 2021 budou na světě 2,1 miliardy digitálních nakupujících a technologie tokenů spolu s rychlými platbami na internetu budou hrát rozhodující roli ve zvyšování bezpečnosti digitálních plateb.

Ochodníci využívají tokeny v mnohem větší míře než dřív, a proto Visa neustále vylepšuje zabezpečení karetních plateb. Dnes už COF (credential-on-file) tokeny používá 13 tisíc obchodníků a ve Visa Token Service je registrováno 8,200 issuerů ze 150 zemí.

“Snadné a bezpečné obchodování je pro tak masivní digitalizaci ve světě stěžejní. Dokládá to nárůst tokenů vydaných službou Visa Token Service,” řekl Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Českou republiku a Slovensko. “Za posledních 12 měsíců Visa vydala více než 680 milionů tokenů a s radostí pokračujeme v rozšiřování našich služeb, abychom mohli zabezpečit více typů digitálních transakcí, a to i těch bez 16místného čísla.”

Další miliarda tokenů – Visa přesouvá tokenizaci z karet do cloudu

Visa dále plánuje vydat nová řešení pro minimalizaci operačních rizik spojených s bezpečností dat, která navíc zlepší zákaznickou zkušenost tím, že celý proces zkrátí o kroky navíc. S tím se potýkají obchodníci i mobilní operátoři. Díky těmto novinkám může Visa aplikovat nejnovější bezpečnostní prvky nejen ve své síti, ale i na úrovni finančních institucí.

  • Token ID vnáší výhody tokenizace do oblastí mimo karetní platby: Visa odhalila rebranding nedávno převzaté firmy poskytující tokenizační služby Rambus Payments (dříve Bell ID), která mění název na Token ID. Visa s pomocí Token ID rozšíří technologii tokenů z oblasti karetních plateb v síti Visa do domácích karetních sítí včetně plateb v reálném čase. Token ID umožní klientům naplno využívat tokenizace ke snižování podvodů, a to i na trzích s velmi specifickými požadavky jako jsou Turecko a Čína.
  • Token Management Service od CyberSource: Token Management Service od CyberSource usnadňuje práci s tokeny a tím zajišťuje bezpečnost dat zákazníků, zlepšuje převody a usnadňuje dodržování standardů PCI. Vytváří jeden sjednocený token k synchronizaci všech platebních nástrojů včetně karet, bankovních účtů a platebních schémat. Tento sjednocený identifikátor, který vydává CyberSource chrání platební údaje o zákazníkovi a poskytuje ucelený přehled o chování zákazníka napříč platebními kanály, obchodními odměnami a věrnostními programy.
  • Cloudové tokeny: Vzhledem k tomu, že zákazníci při nakupování online často střídají různá zařízení, Visa vyvinula systém založený na principech cloudového úložiště, který nabízí více možností než jen přidělení tokenu k jednomu konkrétnímu zařízení. Visa Cloud Token Framework umožní tokeny použít hned pro několik důvěryhodných zařízení. Cloudové tokeny fungují po celém světě a poprvé byly spuštěny v Los Angeles. Konkrétně zákazníci v Brazíli jsou prvními na světě, kteří tuto technologii používají při placení přes WhatsApp.

Překonání první miliardy tokenů je klíčovým momentem na poli inovací, který doplňuje oznámení 28 nových partnerů ve Visa Token Service jako COF token žadatelů. Jde o další krok v úpravě zabezpečení digitálních transakcí pomocí tokenizace jednorázových i opakovaných plateb s Visa.

Související příspěvky

Leave a Comment