Unikátní prototyp blockchainu pro privátní transakce v platformě Ethereum

EY blockchain

Společnost EY spustila prvotní verzi veřejné edice své sady podnikových nástrojů EY Ops Chain Public Edition (PE), která je celosvětově první implementací kryptografické metody známé jako důkaz s nulovou znalostí (Zero-Knowledge Proof, ZKP) na veřejném blockchainu Ethereum. Díky uvedené technologii budou nyní firmy moci bezpečně vytvářet či prodávat tokeny pro své produkty a služby prostřednictvím veřejné blockchain sítě a přitom disponovat soukromým přístupem k transakční historii.

EY Ops Chain (PE) využívá pro privátní převody elektronických tokenů metodu ZKP, kdy jsou data potvrzována, aniž by byl narušen takzvaný konsensus algoritmus, resp. metoda validace prováděných transakcí. Zároveň nedochází ke zveřejnění podrobností realizovaného obchodu. Jedná se o výsledek intenzivního výzkumu specializovaných týmů EY zabývajících se potenciálem a možnostmi uplatnění blockchainu. V rámci této spolupráce londýnské a pařížské pobočky bylo rovněž podáno několik patentových přihlášek. Prezentované řešení podporuje jak platební tokeny, tak jedinečné tokeny pro produkty a služby vycházející ze standardů ERC-20 a ERC-721 sítě Ethereum. Celá iniciativa následuje představení sady aplikací a služeb EY Ops Chain v dubnu loňského roku, jejímž cílem je pomoci organizacím komercializovat využití blockchainové technologie.

„V případě EY Ops Chain (PE) jde o vůbec první implementaci svého druhu a zásadní krok směrem k přijetí blockchainu. Privátní blockchainy sice podnikům zajišťují soukromí uskutečňovaných transakcí, nicméně za cenu nižší bezpečnosti a odolnosti. Pomocí metody důkazu s nulovou znalostí mohou organizace uzavírat obchody ve stejné síti jako konkurence, přitom v naprostém soukromí a s úrovní zabezpečení veřejného blockchainu Ethereum,“ říká Paul Brody, vedoucí globálního oddělení společnosti EY pro inovace.

Lukáš Mikeska, senior manažer EY a koordinátor blockchainových iniciativ pro Českou republiku k tomu dodává: „Schopnost provádět privátní transakce na veřejné blockchainové síti dává této technologii šanci stát se univerzálním nástrojem externí procesní integrace v rámci složitých ekosystémů odběratelů, dodavatelů a dalších partnerů. Právě zde dlouhodobě vidíme přetrvávající neefektivity ve schopnosti rychle a transparentně vypořádávat vzájemné transakce a obchody. To pak pro všechny strany znamená zbytečné vázání provozního kapitálu a vysoké provozní náklady. S trochou nadsázky si můžeme představit, že blockchain řešení s využitím metod ZKP pomůže integrovat mezifiremní transakce, stejně jako to dnes umí ERP (Enterprise Resource Planning) systémy v oblasti vnitřních procesů podniků. A to všechno zabezpečeně a bez rizika prozrazení obchodních tajemství.“

Více subjektů, robustnější síť

Vzhledem k tržní kapitalizaci zhruba 20 mld. USD a milionům uživatelů a investorů je Ethereum jako veřejná síť na bázi blockchain technologie řádově větší než jakákoliv v současnosti provozovaná privátní blockchainová platforma. Veřejné sítě jsou typicky považovány za bezpečnější a poskytující vyšší likviditu než soukromé platformy a jejich robustnost roste společně s počtem participujících subjektů.

„Z hlediska firem je největší překážkou přijetí blockchainu začleňování obchodních partnerů do privátní blockchainové sítě podniku či konsorcia. Rozšířená a bezpečná infrastruktura veřejného blockchainu umožňuje společnostem obchodovat a zároveň zachovat soukromý charakter transakcí. To výrazně snižuje náklady a šetří čas ve srovnání se zakládáním soukromých sítí a nutností zapojit partnery jednoho po druhém,“ doplňuje Paul Brody.

Blockchain vstoupí do energetiky

Velký potenciál použití blockchainových platforem spatřují experti v sektoru energetiky: „Transformující se energetika s budoucím vysokým podílem decentralizované výroby energie z obnovitelných zdrojů, bateriové akumulace, elektromobility a vzniknuvší energetické komunity na principu sdílení, si přímo říká o vyžití takovýchto technologických řešení. Uživateli se mohou stát například i vlastníci nebo obyvatelé bytových domů, kteří budou tímto prostřednictvím nabízet uživatelům jednotlivých bytů jednoduché a férové rozúčtování výdajů za elektřinu. Ta bude částečně vyráběna např. na střeše domu ve fotovoltaické elektrárně a její využití bude optimalizováno prostřednictvím společné domovní baterie. Pouze zbylá část potřeby celého domu bude centrálně dokupována z veřejné sítě,“ předpokládá Blahoslav Němeček, výkonný ředitel EY pro energetiku.

Nový nástroj pro záznam a revizi transakční historie

Součástí uváděného řešení je také prvotní verze nástroje pro záznam a revizi transakční historie (EY Blockchain Private Transaction Monitor). Ve snaze dosáhnout požadované míry efektivity a škálovatelnosti transakcí postupuje EY v souladu s vlastním plánem nasazení produktů EY Ops Chain (PE) a EY Blockchain Private Transaction Monitor, jež hodlá uvolnit k plnému užívání v průběhu roku 2019.

„Rozvoj nástrojů a metod, které rozšiřují způsoby využití veřejného blockchainu, urychlí adaptaci těchto řešení komerční sférou a povede také k růstu technologie jako takové,“ uzavírá Lukáš Mikeska.

Související příspěvky

Leave a Comment