Ukrajina vytvoří infrastrukturu pro poskytování virtuálních služeb a digitalizaci národní ukrajinské měny

Ministry of Digital Transformation of Ukraine

Ukrajinské ministerstvo pro digitální transformaci a nadace Stellar Development Foundation (SDF) podepsaly 28. prosince 2020 ujednání o porozumění a spolupráci (dále jen Memorandum), na jehož základě budou spolupracovat při vývoji strategie pro digitalizaci měny a realizaci virtuálních projektů na Ukrajině.

Na základě ustanovení Memoranda budou ministerstvo pro digitální transformaci a nadace SDF vzájemně spolupracovat na vývoji moderní infrastruktury pro vývoj virtuálních projektů a urychlení digitalizace ukrajinské měny, což přispěje k posílení postavení Ukrajiny jako inovativní země s digitalizovanou měnou na finančních trzích ve východní Evropě.

“Ministerstvo pro digitální transformaci připravuje právní rámec pro další rozvoj virtuálních služeb na Ukrajině. Věříme, že spolupráce s nadací Stellar Development Foundation přispěje k dalšímu rozvoji sektoru virtuálních služeb a k jejich integraci do globálního finančního ekosystému,” řekl náměstek ministra pro digitální transformaci Oleksandr Bornjakov, který odpovídá za rozvoj IT. “Dalším důležitým aspektem této spolupráce je spolupráce při vytváření infrastruktury pro digitalizaci ukrajinské národní měny. Většina předních světových zemí vyvíjí své vlastní národní digitální měny. Ukrajinská národní banka (NBU) již od roku 2017 hledá možnost, jak se zapojit do systému digitálních měn centrálních bank (CBDC), což je důkazem snah Ukrajiny zapojit se do jednoho z nejvýznamnějších finančních trendů dnešní doby. Na ministerstvu se snažíme zajistit, aby naše země co nejrychleji zaváděla technologické inovace, a byla tak i nadále konkurenceschopná mezi finančními trhy ve východní Evropě.”

Hlavní principy spolupráce, nastíněné v Memorandu, jsou následující:

  • spolupráce při vývoji infrastruktury pro poskytování virtuálních služeb na ukrajinském trhu;
  • poskytování podpory projektům, které souvisí s virtuálními službami;
  • zavedení a regulace cirkulace kryptoměn navázaných na reálné měny (tzv. stablecoin) na Ukrajině; a
  • spolupráce při zavádění digitální měny Ukrajinské centrální banky.

“Domníváme se, že virtuální služby a digitalizace národních měn jsou nejdůležitějšími inovacemi našeho života a těšíme se na to, že se můžeme podílet na vytváření ukrajinské infrastruktury pro digitalizaci a poskytování virtuálních služeb,” řekl předseda představenstva a výkonný ředitel nadace Stellar Development Foundation Denelle Dixon.

“Pod vedením ministerstva Ukrajina usiluje o vybudování inovativního systému pro digitální ekonomiku. Těšíme se na spolupráci s ministerstvem a ostatními partnery při digitalizaci hřivny a také na to, až nástroje a služby založené na síti Stellar představíme a zpřístupníme lidem a podnikům na Ukrajině. Věříme, že ukrajinským podnikům nabídneme také nové možnosti spolupráce v rámci systému Stellar.”

Nadace Stellar Development Foundation oficiálně zahájí svou činnost na Ukrajině již v lednu 2021.

O síti Stellar
Stellar je decentralizovaná, rychlá, škálovatelná a jedinečným způsobem trvale udržitelná síť pro finanční produkty a služby. Jde současně o systém umožňující provádět transakce v několika měnách a o platformu pro vydávání a správu digitální měny. Cílem této sítě je propojit infrastrukturu finančních institucí z celého světa. V současné době už na celém světě využívají síť Stellar k poskytování služeb a zpracování platebních transakcí desítky bankovních a finančních institucí a počet účtů spravovaných přes tuto síť překročil 4,7 milionu.

O nadaci Stellar Development Foundation
Nadace Stellar Development Foundation (SDF) je nezisková organizace, která podporuje růst a vývoj otevřené sítě Stellar na propojení celosvětové finanční infrastruktury. Nadace byla založena v roce 2014 a spravuje programátorský kód sítě Stellar, zajišťuje její technickou a obchodní podporu a vyjednává s regulátory a státními úřady. Cílem nadace je vytvořit trvale udržitelný a snadno přístupný globální finanční systém, který prostřednictvím sítě Stellar bude moci naplno začít využívat obrovského ekonomického potenciálu blockchainových technologií.

Související příspěvky

Leave a Comment