Mitsubishi a Tokyo Tech vytvářejí blockchainový systém pro P2P obchodování s energií

P2P energy trading using blockchain

Společnost Mitsubishi Electric se spojila s vědci z prestižní japonské univerzity Tokyo Tech, aby společně navrhli systém obchodování založený na blockchainu, který může podporovat flexibilnější peer-to-peer obchodování energie.

Nový systém, který byl oznámen 18. ledna, má podporovat efektivní využívání přebytečné elektřiny, která se vyrábí z obnovitelných zdrojů energie. Zejména se doufá, že obchodní systém může zajistit, že v daném okamžiku bude na trhu dostupné maximální množství přebytečné elektřiny pro spotřebitele.

Nastavení peer-to-peer obchodování s energií umožňuje spotřebitelům a dodavatelům zapojit se do přímého obchodování jako kupující a prodávající. Aby jejich nový systém méně závisel na hardwarově náročných velkoobjemových výpočtech, přizpůsobily společnosti Mitsubishi Electric a Tokyo Tech svůj blockchainový systém tak, aby optimalizoval shody a zefektivňoval zúčtování objednávek na nákup a prodej.

Podle oznámení algoritmus distribuované optimalizace, který se liší od většiny blockchainových technologií, umožňuje počítačům zákazníků sdílet své obchodní cíle a data a poté „optimálně porovnávat objednávky nákupu a prodeje pomocí minimálních výpočtů“. Kromě požadavku na menší počet výpočtů lze na mikropočítačovém serveru provést to, co Mitsubishi a Tokyo Tech nazývají „novou metodou těžby“. Čtyři kroky zahrnuté v metodě jsou následující:

„V prvním kroku jsou informace o pokynech k nákupu a prodeji se společným obchodním cílem (přebytek trhu, zisk atd.) sdíleny výpočetními servery během předem stanoveného časového rámce. Zadruhé, každý server hledá příkazy k nákupu a prodeji odpovídající společnému cíli v prvním kroku. Za třetí, každý server sdílí své výsledky vyhledávání. Ve čtvrtém a posledním kroku každý server obdrží výsledky vyhledávání a vygeneruje nový blok výběrem obchodů, které nejlépe splňují sdílený cíl, který přidá ke každému blockchainu. “

Aby se zajistilo spravedlivé obchodování, hledání řešení pro každý sdílený cíl probíhá decentralizovaným způsobem – tj. paralelně na více počítačích, kde jsou náhodně vybrány ekvivalentní shody.

Flexibilita systému zajišťuje, že kupující a prodejci mohou obchodovat nad nebo pod nabídkovými cenami, pokud se najde správná shoda. Ti, kteří neprovedou obchod, mohou také změnit podmínky své následné nabídky na základě posouzení předchozích podmínek nabídky nebo nabídky.

Mitsubishi a Tokyo Tech očekávají, že zajištěním maximálního množství přebytečné elektřiny pro obchodování na trhu se odpovídajícím způsobem sníží náklady na udržitelné spotřební zboží, jako jsou elektrická vozidla. Navrhnutím řešení typu peer-to-peer již nebude záležet na maloobchodních energetických společnostech, aby reagovaly na výkyvy trhu.

Jak již bylo dříve uvedeno, digitální energetické platformy založené na blockchainu již nějakou dobu fungují v jiných zemích. Například australská firma Power Ledger nabízí řešení založené na blockchainu s transaktivní energií, která zahrnují obchodování s energií typu peer-to-peer a virtuální elektrárny, spolu s obchodováním s uhlíkovými kredity a certifikáty o obnovitelné energii.

Společnosti Mitsubishi a Tokyo Tech oznámily, že po vyhodnocení provozu systému, které začne v dubnu, je jejich cílem co nejrychleji produkt komercializovat.

Související příspěvky

Leave a Comment