Jak bude technologie blockchain podporovat IoT

Blockchain-Distributed-Ledger-Technology

Existuje mnoho potenciálních využití blockchainu v internetu věcí, ale pro rozsáhlé přijetí v rámci implementace IoT musí technologie překonat problémy se škálovatelností a interoperabilitou.

Technologie Blockchain (nazývaná také distribuovaná kniha) je běžně spojována s platformami Bitcoin, Ethereum a dalšími digitálními měnami. Tyto digitální měny stanovily životaschopnost distribuované knihy jako prostředku k vedení, ověřování a trvalému zaznamenávání transakcí bez nutnosti důvěryhodné třetí strany. Kromě digitálních měn má blockchain mnoho dalších potenciálních aplikací. Mnoho hráčů na trhu se nyní začíná zabývat příležitostmi k použití blockchainu ve scénářích IoT.

Existuje silný potenciál používat blockchain v IoT ve věcech bezpečnosti, identifikace / autentizace, ověřování a vedení záznamů. Případy včasného užívání pravděpodobně zahrnují aplikace internetu věcí v dopravě a logistice a zemědělství. Viděli jsme zvláštní zájem o použití blockchainu, aby se umožnily “inteligentní kontrakty” vytvořené mezi stroji, jelikož se uskutečňují transakce typu machine to machine.

Blockchain však není vhodným řešením pro všechny transakce na internetu. Otázkou je, zda hodnota eliminace bodu tření pro určitý pracovní postup v internetu věcí znamená, že stojí za investice do zavádění nové technologie a řešení nových složitostí.

Pro rozsáhlé zavádění blockchainu v rámci IoT potřebuje blockchain překonat problémy spojené se škálovatelností a interoperabilitou. Náklady na udržení blockchainu mohou rychle eskalovat, a to jak z hlediska skladování, tak i energie potřebné pro provoz blockchainu. Nedojde-li k regulačnímu zásahu, je málo pravděpodobné, že blockchain konsorcia zpřístupní své blockchain technologie.

Poskytovatelé služeb a prodejci by neměli očekávat čisté nové příjmy z implementace blockchainu v jejich transakcích na internetu. Pokud by získali nebo vyvíjeli vlastní blockchain technologii a know-how a stali se poskytovateli blockchain technologií, mohli by potenciálně zpeněžovat blockchain licencováním nebo poskytováním profesionálních služeb pro implementaci a použití blockchainu v transakcích IoT. Reálně je pravděpodobné, že jen málo poskytovatelů komunikačních služeb to bude dělat samo.

Související příspěvky

Leave a Comment