IBM uvádí na trh blockchain pro dodavatelské sítě

IBM blockchain

IBM a Chainyard spustili síť blockchainů, Trust Your Supplier, která má zlepšit kvalifikaci dodavatelů, validaci, nakládku a správu informací o životním cyklu.

Zakládajícími účastníky jsou: Anheuser-Busch InBev, Cisco, GlaxoSmithKline, Lenovo, Nokia, Schneider Electric a Vodafone.

Cílem je vyloučit manuální procesy, které ztěžují ověřování totožnosti a sledování dokumentů, jako jsou certifikace ISO, informace o bankovních účtech, daňové certifikáty a osvědčení o pojištění, během celého životního cyklu dodavatele.

Místo toho, Trust Your Supplier, používá decentralizovaný přístup a neměnnou auditní stopu postavenou na blockchainu, aby se eliminovaly ruční procesy a pomohlo se snížit riziko podvodů a chyb, čímž se vytvořilo připojení bez tření napříč dodavatelskými řetězci.

Trust Your Supplier vytváří digitální pas pro identitu dodavatele v síti blockchain, která umožňuje dodavatelům sdílet informace s jakýmkoli povoleným kupujícím v síti. Blockchain zajišťuje síť pro sdílení dat s povolením. To by mělo pomoci snížit čas a náklady spojené s kvalifikací, validací a správou nových dodavatelů a zároveň vytvářet nové obchodní příležitosti mezi dodavateli a kupujícími. Validátoři třetích stran, jako jsou Dun & Bradstreet, Ecovadis a RapidRatings, poskytují možnosti externího ověření nebo auditu přímo v síti.

IBM má po celém světě více než 18 500 dodavatelů a v příštích měsících začne používat síť Trust Your Supplier nejprve se 4000 svých severoamerických dodavatelů. IBM Procurement předpokládá 70 až 80 procentní zkrácení doby cyklu přidání nových dodavatelů, s potenciálním 50 procentním snížením administrativních nákladů v rámci své vlastní činnosti.

Síť Trust Your Supplier je v současné době v omezené dostupnosti u stávajících účastníků s plány na komerční dostupnost později ve 3. čtvrtletí 2019. TYS je postaven na platformě IBM Blockchain hostované v IBM Cloud.

Zdroj: logisticsmanager.com

Související příspěvky

Leave a Comment