Digitální měny ve světě korporací

digitální měny korporace

Plná pětina velkých organizací bude v roce 2024 používat digitální měny, předpovídají analytici Gartneru věnující se oblasti blockchainových technologií a kryptoměn. Oněch dvacet procent firem bude digitální měny využívat pro platby, ukládání hodnoty či pro zapojení se do trhu decentralizovaných financí. Předpovědi by měli věnovat pozornost pochopitelně zejména CFO, na nichž bude naučit se pracovat s riziky digitálních měn, na CIO společně s CFO pak bude zvažovat, zavádět a rozvíjet různé způsoby jejich využívání s tím, jak poroste míra jejich akceptace napříč ekonomikou, a tedy i význam.

„Rostoucí mainstreamová akceptace kryptoměn na tradičních platebních platformách a vzestup digitálních měn centrálních bank (CBDC – Central Bank Digital Currency) bude v nadcházejících letech tlačit mnoho velkých podniků, aby digitální měny začlenily do svých aplikací,“ uvedl Avivah Litan, viceprezident a analytik Gartner IT practice. „Digitální měny budou tyto organizace využívat především k platbám jako úložiště hodnoty a k možnosti využívat vysoce výnosné investice dostupné v decentralizovaných finančních aplikacích (DeFi).“

Gartner doporučuje, aby si organizace nejprve ujasnily konkrétní případy použití digitálních měn a teprve poté vyhodnotily a zvolily vhodné IT technologie a prostředky nezbytné pro jejich nasazení v podniku. Každý konkrétní způsob použití s sebou nese řadu technologických, regulačních, právních a strategických aspektů, které musejí finanční ředitelé i CIO či lídři odpovědní za aplikace posoudit, včetně výběru vhodných poskytovatelů služeb a schopnosti sledovat a reagovat na průběžné regulační pokyny a změny legislativy.

„Od začátku roku jsme zaznamenali nárůst zájmu finančních ředitelů o digitální měny a blockchainové aplikace,“ říká Alexander Bant, vedoucí výzkumu Gartner Finance practice. „I když volatilita kryptoměn nadále vyvolává obavy, očekávání jasnějších regulačních pokynů a nástup CBDC nyní nabízí finančním ředitelům více možností, jak naostro otestovat případy použití digitálních měn.“

Více faktorů ovlivňujících přijetí

Předpověď společnosti Gartner týkající se širšího přijetí digitálních měn do roku 2024 je částečně ovlivněna již poměrně zdravým prostředím poskytovatelů služeb a hotových řešení, která jsou k dispozici velkým organizacím, jež identifikovaly konkrétní možnosti a příležitosti k nasazení či využití digitálních měn.

„U většiny primárních případů užití digitálních měn, které jsme identifikovali, nebude pro převážnou část organizací nutné vyvíjet vlastní blockchainový aplikační stack,“ vysvětluje Avivah Litan. „Mnoho velkých bank, platebních platforem, institucionálních správců digitálních aktiv a poskytovatelů kryptopeněženek již v této oblasti vykonalo nezbytnou práci, což by mělo velkým podnikům odstranit největší překážky při zavádění vlastních aplikací pro digitální měny.“

Alexander Bant také poukázal na další faktory, které by mohly v příštích 12–24 měsících učinit aplikace digitálních měn pro finanční ředitele přijatelnějšími, včetně zajištění proti nejvyšší inflaci za posledních více než 39 let, přehlednější regulace, snížení spotřeby energie kryptoměnami a rostoucího přijetí ze strany zaměstnanců, spotřebitelů a dodavatelů.

„Využití blockchainu a digitálních měn bylo pro finanční ředitele vždy teoreticky přitažlivé jako prostředek ke snížení nákladů, zvýšení rychlosti zpracování transakcí, oslovení nových globálních zákazníků, přechodu na průběžné účetnictví a audit a vytvoření prostředí bez chyb a podvodů,“ řekl Bant. „Nyní, když americký Kongres začal řešit otázku dohledu a existuje možnost, že se k Číně připojí další centrální banky a spustí CBDC, vidíme cestu, na které bude používání digitálních měn v budoucnu potenciálně předvídatelnější a stabilnější.“

Bant také poznamenal, že makroekonomické tlaky související s pokračující vysokou inflací a její dopad na fiat měny by mohly přimět více finančních ředitelů, aby prozkoumali některé digitální měny jako potenciální úložiště hodnoty pro část svých rezerv.

„Očekáváme, že v roce 2022 finanční ředitelé rychle rozšíří své znalosti o digitálních aktivech, měnách a dalších blockchainových aplikacích. Když se generální ředitel a představenstvo začnou ptát finančního ředitele, měl by mít jasný názor na rizika a možnosti diferenciace, jež digitální měny jeho organizací nabízejí,“ doplňuje Bant. „Všímáme si též, jak některé společnosti z žebříčku Fortune 500 modelují scénáře, jak reagovat, pokud by některá země nebo dodavatel přešli na obchodování pouze s digitální měnou, a jaké kroky by v důsledku toho podnikly.“

TZ

@RadekVyskovsky

Související příspěvky

Leave a Comment