Centrální banky Francie a Švýcarska oznamují úspěšnou zkoušku digitálního eura, švýcarského franku

Project Jura Experimental architecture

Přestože byl projekt úspěšný, centrální banky varovaly, že k zajištění úspěchu CBDC jsou zapotřebí významné knihy pravidel, postupy pro nepředvídané události a monitorovací kapacity.

Banque de France (BdF), BIS Innovation Hub (BISIH) a Švýcarská národní banka (SNB) oznámily úspěch pilotního provozu velkoobchodní digitální měny centrální banky (wCBDC) s názvem Project Jura. Projekt, jehož cílem bylo prošetřit přeshraniční vypořádání s eurem a švýcarským frankem wCBDC, byl spuštěn na technologické platformě distribuované účetní knihy třetích stran.

Experimentální technologie zkoumaná v projektu Jura sestávala z decentralizované sítě peer-to-peer počítačových uzlů (Corda) pro ověřování transakcí a současně zajišťovala, že jsou splněna všechna právní, regulační a obchodní pravidla vládnoucích zemí. Poté došlo k tokenizaci výše uvedených fiat měn a obchodovatelného evropského obchodního cenného papíru, krátkodobého dluhového nástroje (jeden rok nebo méně) denominovaného v eurech. Nakonec se Project Jura podíval na infrastrukturní sítě, které umožňují hrubé vypořádání transakcí v reálném čase, digitalizaci dluhopisů a registr digitálních aktiv.

Ačkoli byl proces úspěšný, nezaručuje vydání wCBDC švýcarskými, francouzskými orgány nebo orgány Evropské unie. Zpráva dospěla k závěru, že „wCBDC by mohly být začleněny do nových ujednání o vypořádání, která by mohla změnit strukturu a fungování kapitálových trhů, peněžních trhů a devizových trhů,“ uvedla: “Rozšíření používání peněz centrální banky prostřednictvím širšího přístupu nebo zvýšeného přeshraničního vypořádání by mohlo tyto změny katalyzovat, stejně jako hlubší integrace měn s jinými digitálními aktivy a cennými papíry.”

Zdroj: cointelegraph.com

Související příspěvky

Leave a Comment