Blockchain, inteligentní automatizace a RFID jsou trendy v oblasti podnikových technologií

blockchain technology freepik

Zebra Technologies představila nejnovější technologické trendy, které budou v roce 2020 řídit rozhodnutí CIO a managementu technologických firem, a umožní jim se stát se „chytřejšími“ pro vstup do nové dekády. Mezi ně patří: blockchain, inteligentní automatizace a pokročilé sledovací technologie.

Rok 2020 byl futuristy a technology často označován rokem, kdy se sci-fi stane skutečností – potrubní pošta propojující místa měla nahradit asfaltové silnice, lidé měli chodit po Marsu a každý měl vlastnit létající vozidlo. Přestože jsme učinili velký pokrok tímto směrem, Zebra Technologies se chce zaměřit na bližší (a věrohodnější) technologické trendy, které uvidíme v naší bezprostřední budoucnosti.

Tyto technologie přináší nové možnosti maloobchodním, dopravním a logistickým, výrobním nebo zdravotnickým podnikům a pomáhají jim posunout výkonost na hranu svých možností pomocí posílení pracovníků v předních liniích.

Nárůst používání technologie blockchain

Přestože je blockchain v podnikovém světě zatím v počátečním stádiu, bezpochyby uvidíme nárůst jeho užívání v různých průmyslových oblastech zejména kvůli lepší sledovatelnosti, jako jsou boj proti padělání, operace v dodavatelském řetězci či data pacientů. Vzhledem k tomu, že poskytování nejlepší zákaznické zkušenosti je postaveno na osobních údajích a dalších citlivých datech, je pro organizace nyní nesmírně důležité, aby měly perfektní kontrolu nad údaji týkající se práv na užívání, ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

Mezi subjekty v dodavatelském řetězci, které mohou okamžitě využít výhod blockchainu, patří výrobci farmaceutických výrobků, potravin a zboží, poskytovatelé dopravy a logistiky, zdravotnická zařízení, a dokonce i obchodníci se špičkovým zbožím. Blockchain bude využíván tam, kde je třeba vytvořit pevnou „důvěru“ vyvolanou událostmi nebo tam, kde je třeba sdílet konkrétní data bezpečným a demokratizovaným způsobem.

V případě výroby potravin se celosvětově navýší legislativa týkající se dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti potravin a léčiv za účelem zabezpečení dodavatelského řetězce a zvýšení transparentnosti a bezpečnosti pro koncového spotřebitele. Blockchain bude klíčovým pilířem ekosystému, který pomůže společnostem těchto cílů dosáhnout, a k tomu budou vyžadovat technologie sledování a vyhledávání, jako jsou štítky citlivé na teplotu, čárové kódy a radiofrekvenční identifikace (RFID). Dále to umožní uživatelům získat zabezpečené a ověřitelné záznamy či data.

Růst inteligentní automatizace

Podniky hledají technologická řešení, která umožní automatizované inteligentní zadávání úkolů jejich pracovníkům pomocí využitelných dat získaných z pokročilých sledovacích technologií a prediktivní analytiky. Tyto inteligentní automatizační technologie budou zahrnovat:

  • Umělou inteligenci založenou na počítačovém vidění, která je zprostředkovaná skenery, obrazovými senzory a roboty. Jakmile budou mít podniky k dispozici „inteligentní“ kamerovou technologii, budou schopné monitorovat své prostředí a pracovní postupy a provádět automatizovaná rozhodnutí pro zlepšení zákaznické zkušenosti. V maloobchodě by to mohlo znamenat zavedení přepážek bez pokladních nebo automatickou kontrolu inventáře s využitím robotických asistentů.
  • Technologie rozšířené reality, které dopomůžou pracovníkům k efektivnějšími plnění úkolů nebo navedou nové pracovníky v pracovních úkolech – vše pomocí nositelného zařízení nebo mobilního počítače. To by bylo užitečné zejména pro podniky, které ve svých skladech, výrobních halách nebo obchodech z velké části spoléhají na sezónní zaměstnance.
  • Roboty, které budou působit vedle reálných pracovníků, navádět je a asistovat jim, tak, aby byli lidé osvobozeni od rutinní práce a mohli se soustředit na úkony s vyšší přidanou hodnotou. To dovolí podnikům přeorganizovat cenné lidské zdroje směrem k důležitým a potřebným oblastem s největším dopadem. Například v nemocnici mohou být léky nebo vzorky sledovány a přepravovány roboty, takže poskytovatelé zdravotní péče se mohou vice zaměřit na péči o pacienty upoutané na lůžka.

Zatímco tyto novější technologie se dostávají do popředí, většina řešení na optimalizaci pracovních postupů nezachytila jejich nástup a obvykle se odděleně zaměřují na pracovní postupy lidí a robotů bez jakékoliv synergie. Součinnost mezi automatizačními systémy a lidskými pracovníky bude v blízké budoucnosti rozhodující pro dosažení výrazného zlepšení produktivity.

Rozšíření RFID a pokročilá analytika

Podniky dnes potřebují lepší viditelnost na získání konkurenční výhody, ať už jde o úroveň zásob, stav nedokončené výroby a umístění zaměstnanců. Od sběru dat společnosti očekávají více, zejména pomocí 2D čárových kódů, počítačového vidění a RFID. 2D čárový kód je nyní všudypřítomný na přepravních štítcích, v obchodech s potravinami, na náramcích pro pacienty a v mobilních platbách a jeho přijetí bude nepochybně i nadále růst.

A co je ještě zajímavější, uvidíme častější používání technologií RFID a počítačového vidění ve všech oblastech od fotbalových hřišť, přes výrobní závody po jednotlivé prodejny. Přijetí elektronického kódu výrobků RFID (EPC) se neustále rozšiřuje, přičemž trh v roce 2019 vzrostl o více než 30 procent, což je dvojnásobek růstu v roce 2018.

S daty v reálném čase, které mohou technologie RFID a počítačového vidění nabídnout, musí podniky zavést kompletní řešení pro sběr dat a jejich následné zpracovávání, a dokonce by měly nabízet prediktivní analytiky za účelem rychlejších a přesnějších obchodních rozhodnutí.

To jsou jen tři z klíčových trendů, o kterých si myslíme, že pomohou podnikům v jejich cestě stát se v roce 2020 inteligentnějšími. Ve společnosti Zebra jsme nadšeni, že jsme schopni přinést tato špičková řešení na trh spolu s naším širokým ekosystémem partnerů – ne zítra, ale dnes.

Související příspěvky

Leave a Comment